Doç.Dr.
Ayhan Selçuk ÖZGENÇ
Birim
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü